Štúdia AAPN

Odborníci z amerického združenia výrobcov výživových doplnkov AAPN v roku 2008-2009 uskutočnili testovanie vybraných výživových doplnkov, určených na zväčšenie pŕs predávaných na americkom trhu. Medzi vybranými produktmi bol aj výživový doplnok Super prsia + štíhla línia a dospeli k jednoznačným výsledkom, že všetky vlastnosti popisované v návode na užívanie výživového doplnku Super prsia + štíhla línia možno zo štatistického hľadiska považovať za pravdivé a výsledky tejto štúdie ich jednoznačne potvrdili. Zo štúdie AAPN uskutočnenej na vzorke cca 32000 žien rôzneho veku od 18 do 65 rokov vyplývajú aj nasledovné výsledky:

Štúdia 1.

V grafe je zobrazená závislosť medzi počtom dní , ktoré žena užívala výživový doplnok Super prsia + štíhla línia a počtom žien, ktoré zaznamenali pozitívne zväčšenie pŕs o minimálne jednu konfekčnú veľkosť. Zároveň ženy odpovedali na otázku, či zaznamenali celkové spevnenie pŕs. Ako vidieť z dole uvedených hodnôt až 95% žien potvrdilo, že u nich došlo k pozitívnym výsledkom.

Štúdia 2.

V tejto časti štúdie sa odborníci zamerali na zistenie súvislosti medzi dodržaním predpísaného množstva dávok výživového doplnku Super prsia + štíhla línia a zaručením trvalého efektu zväčšenia pŕs u sledovanej vzorky žien. Ako vyplýva z grafu je zrejmé, že pri dodržaní užitého množstva, t.j. pri využívaní 2x90 ks kapsúl, stačí raz za 6 mesiacov opäť už iba udržiavacia dávka 90 ks kapsúl na to, aby bol zaručený takmer 100% trvalý efekt zväčšenia pŕs.

Graf - percento trvalého efektu

Štúdia 3.

V tretej časti štúdie sa porovnával vek žien, ktoré zaznamenali pozitívny výsledok (t.j. zväčšenie pŕs a zároveň zoštíhlenie) vzhľadom na počet dní užívania výživového doplnku Super prsia + štíhla línia. Test preukázal, že takmer 75% žien zaznamenalo pozitívny výsledok už 30 dní po začiatku užívania a takmer 95% žien potvrdilo, že mali pozitívny výsledok do 60 dní od začiatku užívania výživového doplnku Super prsia + štíhla línia, a to bez ohľadu na vek ženy.

Štúdia 4.

V poslednej časti testu sa zisťoval počet žien , ktoré počas užívania výživového doplnku Super prsia + štíhla línia dosiahli redukciu svojej hmotnosti, a to minimálne o 5% (cca 3,5 kg a viac) . Výsledok bol opäť potvrdením jedinečných vlastností výživového doplnku Super prsia + štíhla línia a v plnej miere potvrdil, že pri dodržaní dávkovania a potrebnej dĺžky užívania je efekt zoštíhlenia ženskej línie takmer 100%.

Zvýhodnené balíčky